INFORMÁCIE PRE HOSTÍ


PRÍCHOD NA PLES

 • Vstup do spoločenskej sály MSKS v Humennom (Gorkého 1), kde sa ples koná je možný v deň konania plesu od 17:30 hod. Ples bude trvať do 04:00 hod. Na vstup je určený len hlavný vchod do MSKS Humenné.
 • Odporúča sa naplánovať si príchod skôr v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom úvodného programu a otvorením plesu. Hostia tak majú možnosť odložiť si svoje veci do šatne a pohodlne zaujať svoje miesta.
 • Hostia zaujímajú svoje miesta najneskôr do 18:00 hod., aby hostiteľ plesu mohol nerušene slávnostne otvoriť Mládežnícky ples.
 • V prípade neskoršieho príchodu je hostiteľ plesu a tiež ním poverené osoby sú oprávnené hosťa na ples nepustiť do sály až do skončenia úvodného programu.


VSTUP A VSTUPENKY

 • Pri príchode na ples, sa hostia pri vstupe preukazujú občianskym preukazom, aby bolo možné overiť ich meno v zozname hostí, preto je nutné, aby ho mali so sebou. V prípade, ak sa hosť nemôže preukázať občianskym preukazom, alternatívne iným vhodným preukazom preukazujúcim totožnosť daného hosťa, hostiteľ plesu a tiež ním poverené osoby, sú oprávnené daného hosťa na ples nepustiť a vykázať ho z miesta konania plesu.


ŠATŇA A ÚVOD

 • Hostia si svoje veci môžu bezplatne uložiť do šatne. Následne zaujmú svoje miesto v sále, kde si každý hosť môže identifikovať svoje miesto prostredníctvom menovky a grafického nákresu sedenia pred vstupom do sály.
 • V záujme nerušeného priebehu otvorenia plesu a úvodného programu sa odporúča hosťom na svojom mobilnom telefóne nastaviť tichý režim zvonenia a počas tejto doby je rovnako nevhodné hlasno sa rozprávať, či vzďaľovať sa zo svojho miesta.


FOTOGRAF

 • Mládežnícky ples disponuje oficiálnym fotografom s možnosťou vytvorenia profesionálnych fotografií, ktoré zostanú milou spomienkou.


DRESS CODE

 • Príprava na ples je spojená najmä s výberom spoločenského odevu a jeho prirodzeným prívlastkom je elegancia a decentnosť. Pre účasť na plese je stanovený dress code formal dress/dark suit. V prípade mužov je to čierny, tmavomodrý, sivý alebo iný farebný oblek s kravatou alebo motýlikom, košeľou s dlhým rukávom a poltopánkami so šnúrkami. V prípade žien sú to dlhé spoločenské šaty.
 • Nižšia úroveň dress codu je na plese neprípustná, ako sú napr. rifle, krátke nohavice alebo tenisky.
 • Ak hosť nedodrží vyššie uvedený dress code, hostiteľ plesu a tiež ním poverené osoby sú oprávnené hosťa na ples nepustiť alebo požiadať hosťa o zmenu úrovne oblečenia.
 • Stanovený dress code je pre hostí povinný počas celej doby trvania plesu.


PLESOVÉ MENU

 • Plesové menu pozostáva z nealko nápojov, prípitku, polievky, hlavného jedla a švédskych stolov s veľkým výberom od druhého hlavného jedla, koláčov, sladkých a slaných pochutín.


ALKOHOL

 • Dôvodom návštevy Mládežníckeho plesu je predovšetkým tanec, stretnutia s priateľmi a známymi. K plesu však patrí aj konzumácia alkoholu, preto ak sa tak hostia rozhodnú, hostiteľ hosťom nezakazuje si so sebou priniesť vlastné alkoholické nápoje, avšak hostiteľ za ich konzumáciu nezodpovedá, ako ani za následky plynúce z ich požívania.
 • Prekročenie miery môže uviesť ostatných hostí do nepríjemnej, neadekvátnej, až trápnej situácie. Preto si hostiteľ plesu vyhradzuje právo vykázať zo spoločenskej sály hosťa, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok obťažuje hostí vo svojom okolí vo zvýšenej miere.

FAJČENIE
 • V sále platí zákaz fajčenia akýchkoľvek cigariet, vrátane elektronických cigariet. Fajčiarska zóna sa nachádza na označenej zóne na chodbe alebo pred budovou, pred hlavným vstupom.

BEZPEČNOSŤ
 • Hostia plesu sa môžu pohybovať vo všetkých priestoroch spoločenskej sály MSKS, ktoré sú pre nich určené. Je v záujme hostí, aby sa nevystavovali riziku ohrozenia svojho zdravia alebo zdravia iných hostí a preto nevstupovali do priestorov vyhradených pre organizátorov, účinkujúcich a zázemia cateringu.
 • Je zakázané vstupovať na parket počas celého trvania úvodného programu alebo nevhodným správaním narúšať vystúpenia účinkujúcich umelcov, pričom zároveň je zakázané vstupovať na pódium, ktoré je určené pre DJ a iné osoby poverené poverené organizáciou plesu. Osoby poverené hostiteľom plesu sú oprávnené hostí nerešpektujúcich tieto obmedzenia upozorniť a pri nerešpektovaní upozornenia aj vykázať zo spoločenskej sály.
 • Z bezpečnostných dôvodov je počas celej doby trvania plesu zakázané prinášať na parket poháre alebo iné krehké predmety, ktorých úlomky by mohli poraniť, či ohroziť hostí.
 • Naše akcie sú navrhnuté tak, aby boli zážitkom plným tanca a spojenia s ostatnými v dobrej atmosfére. Veríme, že každý by mal mať prístup k zábave a spoločnosti bez diskriminácie a predsudkov. Našim cieľom je vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie, kde sa každý cíti vítaný a pohodlne. Miesto kde sa môžete spojiť s ľuďmi rôznych pozadí a kultúr. Tešíme sa na to, že vás privítame na našich akciách, kde sa budeme tešiť z vašej spoločnosti bez ohľadu na vaše osobné charakteristiky. Kde sa budete môcť baviť slobodne.