Cookies


INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES

(v zmysle § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov)

Internetová stránka www.mhproduction.sk (ďalej ako „internetová stránka“) prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou MH PRODUCTION s. r. o., so sídlom Mozartova 4192/12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 316 981, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 81605/L (ďalej ako „spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), využíva takzvané cookies. O cookies je návštevník internetovej stránky spoločnosti (ďalej ako „návštevník“) informovaný (najmä) pri jej prvej návšteve formou zobrazujúcej notifikácie.

DEFINÍCIA COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia návštevníka (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory prehliadača návštevníka. Cookies zvyčajne obsahujú názov danej webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a príslušné hodnoty. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky, internetový prehliadač vychádza z už uložených súborov cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, nepoškodzujú zariadenie návštevníka.

Povolenie použitia súborov cookies nie je potrebné na správne fungovanie webovej lokality, avšak ich povolenie návštevníkovi poskytne lepšie užívateľské rozhranie a prehliadanie internetovej stránky. Súbory cookies môže návštevník vymazať alebo zablokovať. V takom prípade je však možné, že určité funkcionality internetovej stránky nebudú fungovať tak, ako je predpokladané.
Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka.

DRUHY A ÚČEL COOKIES

Cookies Prevádzkovateľ používa s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby spoločnosti, prispôsobiť ich záujmom a preferenciám návštevníkov a zlepšovať štruktúru a obsah ponúkaných služieb.

Na internetovej stránke sú používané dočasné a/alebo trvalé cookies. Na internetovej stránke Prevádzkovateľa je používaných niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookies – tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku internetovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod.

Prevádzkové súbory cookies – pomocou prevádzkových cookies spoločnosť zhromažďuje analytické a štatistické informácie o tom, ako návštevník používa internetovú stránku. Tieto informácie sú pre Prevádzkovateľa ukazovateľom, s ktorou časťou internetovej stránky daný návštevník interagoval a pod. Tieto cookies slúžia Prevádzkovateľovi tiež na analýzu a vylepšovanie internetovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou internetovej stránky, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako sa daný návštevník k médiu dostal, a ktoré videoklipy si pozrel. Keďže pri týchto cookies Prevádzkovateľ vykonal opatrenia, aby bolo zabránené ich zneužitie (anonymizáciu pred tretími osobami), pričom súčasne sú implementované opatrenia tak, aby ich návštevník ľahko kontroloval a príp. obmedzoval využívanie týchto cookies, Prevádzkovateľ od návštevníka nevyžaduje súhlas na ich používanie.

Súbory cookies tretích strán – na internetovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, preto existuje možnosť, že v priebehu používania internetovej stránky Prevádzkovateľa dôjde k vytvoreniu súborov cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak navštívená internetová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube a/alebo Facebook a/alebo Instagram a/alebo iné. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán, pričom spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístupom k týmto súborom cookies. Ak návštevník má záujem vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, môže si prečítať zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

ZMENA NASTAVENIA COOKIES

Cookies, ktoré sa na internetovej stránke používajú, si návštevník môže nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môže návštevník zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa dané cookies chystajú zaslať do zariadenia návštevníka. Podrobný postup ako zmeniť nastavenia cookies návštevník získa v každom internetovom prehliadači, príp. priamo od vývojára. Ak návštevník využíva rôzne zariadenia na prístup k internetovej stránke (napr. počítač, smartphone, tablet, atď.), Prevádzkovateľ odporúča každý prehliadač na jednotlivých zariadeniach prispôsobiť návštevníkovým preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak návštevník má vedomosť o tom, kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.mhproduction.sk

Svoj súhlas so Zásadami cookies môže návštevník kedykoľvek odvolať, prostredníctvom interaktívneho tlačidla nižšie - “RESETOVAŤ NASTAVENIA COOKIES“.